Llun Clawr Traitor's Daughter

Merch y Bradwr

Mae’r ardal ar hyd yr Afon Tywi yn gyfoethog ynhylch ffermydd, trefi a phorfeydd. Mae’r dyffryn yn llydan yr holl ffordd unwaith mae’r afon yn cwympo o Lyn Brianne, nes yr aber ger Llansteffan.

 

Leave a Reply